Stacks Image 244763

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun
Tosterups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tosterups kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: tosterup.se
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmunssen. ISBN 978-87-7900-972-1
Bok: ”Sällsamheter i Skåne”. John och Björn Nihlén. ISBN 91-29-53143-8
Folder: ”Kyrkor på Österlen - Tosterups kyrka”. G.Å. 1962.
Pdf: ”
Tosterups kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson 2017..

Gps: 55.4793, 13.9859

Stacks Image 244752