kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Tomelilla kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Tosterups kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: tosterup.se
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmunssen. ISBN 978-87-7900-972-1
Bok: ”Sällsamheter i Skåne”. John och Björn Nihlén. ISBN 91-29-53143-8
Folder: ”Kyrkor på Österlen - Tosterups kyrka”. G.Å. 1962.
Pdf: ”Tosterups kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson 2017.


Gps: 55.4793, 13.9859


Stacks Image 244752