Stacks Image 244737

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun
Torrlösa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Torrlösa kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto även: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Svalövsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Torrlösa kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson. 2015.
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 55.9102, 13.1427

Stacks Image 244726