kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Stenbockskyrkan Helsingborg (kyrkan tagen ur bruk)


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.Källor:
Webb: "Här kommer jag nära människorna”. Helsingborgs Dagblad 2 sept 2007. Josefine Sjökvist.
Webb: ”Nu stängs Stenbockskyrkan”. Helsingborgs Dagblad 8 okt 2008. Anne Henricson.
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0582, 12.6968