Stacks Image 272391

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Stenbockskyrkan Helsingborg (tagen ur bruk)

Framtagen av Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: "Här kommer jag nära människorna”. Helsingborgs Dagblad 2 sept 2007. Josefine Sjökvist.
Webb: ”Nu stängs Stenbockskyrkan”. Helsingborgs Dagblad 8 okt 2008. Anne Henricson.
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0582, 12.6968