Stacks Image 271879

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Södra Rörums kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lund stift.
Källor:
Webb: Hörby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Södra Rörums kyrka - Yttre renovering av fasader”. Anette Lindgren. Malmö museer 2010.

Gps: 55.9244, 13.6696

Stacks Image 271870