Stacks Image 272419

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Stehags kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stehags kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Stehags kyrka - Arkeologisk förundersökning 2006”. Helene Wilhelmson. Regionmuseet Kristianstad. ISSN 1651-0933
Webb: kalkmalningar.blogspot.se
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.8967, 13.4081

Stacks Image 272408