kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Stehags kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Stehags kyrka - Arkeologisk förundersökning 2006”. Helene Wilhelmson. Regionmuseet Kristianstad. ISSN 1651-0933
Webb: kalkmalningar.blogspot.se
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4


Gps: 55.8967, 13.4081


Stacks Image 272408