Stacks Image 271497

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankt Petri kyrka Ystad

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Ystads församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Folder: ”The Grey Friars monster in Ystad”.

Gps: 55.4311, 13.8196

Stacks Image 271486