Stacks Image 304329

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankt Petri kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Petri kyrka Malmö

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson / Christer Smedberg / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Pdf: ”
Sankt Petri kyrka - kulturhistoriak karaktärisering och bedömning”. Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.6069, 13.0036

Stacks Image 304318