kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lunds kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sankt Peters klosters kyrka Lund


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Sankt Peters kloster församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Klosterkyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Henrik Nilsson och Max Laserna. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Pdf: "Sankt Peters klosters kyrkogård i Lund. Vård- och underhållsplan". Regionmuseet i Kristianstad. Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Anna Rabow 2014. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster).
Folder: Klosterkyrkans historia.


__________________________________

Hör berättelser om kulturgravar på kyrkogården

Gps: 55.7043, 13.1860


Stacks Image 267121