Stacks Image 267132

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Sankt Peters klosters kyrka Lund

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Peters klosters kyrka Lund

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Sankt Peters kloster församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Klosterkyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Henrik Nilsson och Max Laserna.
Pdf: "
Sankt Peters klosters kyrkogård i Lund. Vård- och underhållsplan". Regionmuseet i Kristianstad. Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Anna Rabow 2014. .
Folder: Klosterkyrkans historia.

Gps: 55.7043, 13.1860

Stacks Image 267121