Stacks Image 267114

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankt Pauli kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Pauli kyrka Malmö

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Sankt Pauli kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.6031, 13.0144

Stacks Image 267103