Stacks Image 267060

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankt Mikaels kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Mikaels kyrka Malmö

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Pdf: ”
Sankt Mikaels kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5617, 12.9889

Stacks Image 267049