Stacks Image 267036

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankt Johannes kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Johannes kyrka Malmö

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Sankt Johannes kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 56.0294, 12.7303

Stacks Image 267025