Stacks Image 271749

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Sofia Albertina kyrka Landskrona

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sofia Albertina kyrka Landskrona

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Sofia Albertina kyrka - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Karl Johan Kember. Lunds stift 2015.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.8682, 12.8266

Stacks Image 271738