kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Örkelljunga kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Skånes Fagerhults kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Örkelljunga pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Pdf: ”Skånes Fagerhults kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.3694, 13.469

Stacks Image 272639