Stacks Image 272650

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Örkelljunga kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Skånes Fagerhults kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Örkelljunga pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Pdf: ”Skånes Fagerhults kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 56.3694, 13.469

Stacks Image 272639