kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svalövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sireköpinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svalövsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Sireköpinge kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson 2015.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.9280, 12.9923

Stacks Image 272899