Stacks Image 272910

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun
Sireköpinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sireköpinge kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svalövsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Sireköpinge kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson 2015.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.9280, 12.9923

Stacks Image 272899