Stacks Image 272907

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborg kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Simlinge kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Dalköpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - Landskapets kyrkor”. Riksantikvarieämbetet 2015. ISBN 978-91-7209-710-0
Pdf: ”Simlinge kyrka - vård och underhållsplan”. Erika Martin 2017.

Gps: 55.3910, 13.2868

Stacks Image 272896