kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborg kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Simlinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Dalköpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - Landskapets kyrkor”. Riksantikvarieämbetet 2015. ISBN 978-91-7209-710-0
Pdf: ”Simlinge kyrka - vård och underhållsplan”. Erika Martin 2017.


Gps: 55.3910, 13.2868


Stacks Image 272896