Stacks Image 271464

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Sankt Petri kyrka Klippan

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Petri kyrka Klippan

Filmad och producerade 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Sankt Peters kloster församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Klosterkyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Henrik Nilsson och Max Laserna.
Pdf: "
Sankt Peters klosters kyrkogård i Lund. Vård- och underhållsplan". Regionmuseet i Kristianstad. Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Anna Rabow 2014. .
Folder: Klosterkyrkans historia.

Gps: 56.1330, 13.1421

Stacks Image 271480