Stacks Image 271629

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankta Maria kyrka Helsingborg

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Pdf: ”
Sankta Maria kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Karl Johan Kember.

Gps: 56.0463, 12.6965

Stacks Image 271618