Stacks Image 286997

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Lyngsjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lyngsjö kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Degeberga-Everöds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Bok: ”Sällsamheter i Skåne”. John och Björn Nihlén. ISBN 91-29-53143-8

Gps: 55.9354, 14.0713

Stacks Image 286976