Stacks Image 286974

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Lunds domkyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lunds domkyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Lunds domkyrkoförsamling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Lunds domkyrka - Vägledning för besökande”. På Domkyrkorådets uppdrag utarbetad av Eiler Graebe. 1969.
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.7042, 13.1931

Stacks Image 286968