Stacks Image 286942

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Linderöds kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Västra Vrams pastorat.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 55.9377, 13.8239

Stacks Image 286931