kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svalövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Källs Nöbbelövs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Teckomatorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Källs Nöbbelövs kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson. 2015.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.8859, 13.0775


Stacks Image 293420