Stacks Image 293431

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun
Källs Nöbbelövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Källs Nöbbelövs kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Teckomatorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Källs Nöbbelövs kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson. 2015.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.8859, 13.0775

Stacks Image 293420