Stacks Image 301126

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun
Hörby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hörby kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: Hörby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Boksida: ”Hörby kyrka - vid återinvigningen den 14 december 1958”. Einar Hyllander.

Gps: 55.8506, 13.6589

Stacks Image 301136