Stacks Image 301080

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Hästveda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hästveda kyrka

Samtidigt som landskapets medeltida kyrkor i de flesta fall är levande kyrkor så bjuder de oss också på en blick tillbaka nästan 1000 år i tiden. Som exempelvis Hästveda kyrka som trots att den förändrats genom seklerna ännu har många spår från när kyrkan byggdes på 11 eller tidigt 1200-tal.
Då hade den ett brett västtorn, som senare under mitten av 1800-talet byggdes ut åt väster, och det var då tornet fick sitt nuvarande utseende efter ritningar av domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall. Samtidigt byggdes vapenhuset och huvudingången flyttades hit från att tidigare legat på södra sidan

En del historiska källor menar att Hästveda kyrka brändes när den svenske kungen Karl Knutsson år 1452 företog ett krigståg i Skåne. Men spår efter någon brand har man inte kunnat finna.

Församlingen bestämde våren 1940 att kyrkan skulle restaureras. Kyrkorummets tak och väggar var då täckta av vitmålade tjocka kalklager. Man visste att det fanns målningar under absidens kalk, som visade sig vara utförda på 1200-talet av okänd mästare. Vi ser där Majestas Domini, det vill säga Herren Kristus i majestät, och i absidens nedre rundel en rad apostlar.

De övriga kalkmålningarna i kyrkan som var utförda på 1400-talet var tidigare okända. I långhuset ser vi i scener ur bibelns berättelser om skapelsen, syndafallet, Kristi återkomst och yttersta domen. Och i koret skildras bebådelsen, födelsen i Betlehem och flykten till Egypten. Målningarna är skapade av den så kallade Everlövsmästaren eller Everlövsgruppen som bland annat också gjort målningarna i Everlöv, Kågeröd, Äspö samt i de näraliggande kyrkorna Stoby och Farstorp.

Sannolikt har även väggarna varit försedda med bilder, men dessa har skadats när man tagit upp stora fönster i väggarna.

Altaruppsatsen som gjordes på 1770-talet av Johan Ullberg den yngre, skymde flera kalkmålningarna som togs fram, och man flyttade därför altaruppsatsen till sin nuvarande plats, vid norra tornväggen.

Predikstolen som bär årtalet 1598 är ett verk av träsnidaren Jakob Kremberg.

Hästveda kyrka hade förr en klockstapel, som stod kvar tills 1863 då tornet stod klart att ta emot klockorna. Klockstapeln såldes sedan på auktion tillsammans med kyrkans takbly.
Storklockan i tornet som väger 430 kilo gjöts 1890 hos Beckman & Co. Man använde då den tidigare klockan som var daterad till 1697, som i sin tur kanske härstammade från en klocka som daterades till 1403.
I början av 1800-talet köpte man ytterligare en klocka på auktion i Råbelöv. Det berättas att inskriptionen på klocka på ryska och den var därför med all sannolikhet ett krigsbyte.
Denna klocka som också blev omgjuten 1890, väger 238 kg.
Stacks Image 301111