Stacks Image 300231

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Hofterups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hofterups kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Pdf: ”
Hofterups kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2017.

Gps: 55.7842, 12.9762

Stacks Image 300241