Stacks Image 300266

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Heliga Trefaldighets kyrka Kristianstad

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Heliga Trefaldighets kyrka Kristianstad

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Kristianstad.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Häfte: ”Heliga Trefaldighets kyrka”. Matheus Lundborg.

Gps: 56.0319, 14.1529

Stacks Image 300282