kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kristianstads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Heliga Trefaldighets kyrka Kristianstad


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Kristianstad.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Häfte: ”Heliga Trefaldighets kyrka”. Matheus Lundborg.

Gps: 56.0319, 14.1529