Stacks Image 296838

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Hannas kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hannas kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Kerstin Börjesson.

Källor:

Webb: Borrby, Hammenhögs och Stiby pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.4897, 14.0987

Stacks Image 296856