kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hammarlunda kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Henrik Nilsson.

Källor:
Pdf: ”Hammarlunda kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016 Henrik Nilsson.
Webb: ”Tornet hade försvarsfunktion”. Ulf Sundberg. Sydsvenskan.se 02 september 2013.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.7370, 13.4380