Stacks Image 285366

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Gårdstånga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Gårdstånga kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Gårdstånga kyrka. Antikvarisk kontroll, 2004 Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. ISSN 1651-0933
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.7591, 13.3275

Stacks Image 285353