kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Gårdstånga kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Gårdstånga kyrka. Antikvarisk kontroll, 2004 Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. ISSN 1651-0933
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4


Gps: 55.7591, 13.3275


Stacks Image 285353