Stacks Image 285444

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Gislövs kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Dalköpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Gislövs kyrka - vård och underhållsplan.” Erika Martin 2017.

Gps: 55.3828, 13.2435

Stacks Image 285433