Stacks Image 285457

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Genarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Genarps kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Genarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8
Pdf: ”
Genarps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift. Max Laserna. 2014.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.6033, 13.3962

Stacks Image 285446