kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hörby kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Fulltofta kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Fulltofta kyrka - tillgänglighetsanpassning”. Malmö museer 2011. Helena Nilsson.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8773, 13.6186


Stacks Image 260022