Stacks Image 260033

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun
Fulltofta kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Fulltofta kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Fulltofta kyrka - tillgänglighetsanpassning”. Malmö museer 2011. Helena Nilsson.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8773, 13.6186

Stacks Image 260022