Stacks Image 257325

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Östra Göinge kommun
Emmislövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Emmislövs kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Emmislövs kyrka – en pärla på Göingeslätten” katolsktmagasin.se
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 56.2233, 14.1086

Stacks Image 257312