Stacks Image 256115

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Dalby Heligkorskyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Dalby Heligkorskyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Det medeltida Skåne, en arkeologisk guidebok”. Peter Carelli. ISBN 978-91-85377-91-6
Bok: ”Skånska kyrkor, En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Pdf: ”Dalby kloster - lärarhandledning till en historisk mötesplats”.
Pdf: ”Förhallen i Dalby som dopkapell”. Lunds Universitet. Nicolo Dell'Unto, ing-Marie Nilsson & Jes Wienberg.
Pdf: "Dalby kyrka. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning". Max Laserna 2016.

Gps: 55.6641, 13.3438

Stacks Image 256131