Stacks Image 249734

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Caroli kyrka Malmö (nerlagd)

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: ”Caroli Kyrka såldes för två miljoner”. Sydsvenska dagbladet. 2009-12-31.
Bok: ”Malmö stads historia”. Första delen. 1971.

Gps: 55.6075, 13.0067