Stacks Image 249734

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Caroli kyrka Malmö (nerlagd)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Caroli kyrka Malmö (nerlagd)

Audioguiden producerad av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: ”Caroli Kyrka såldes för två miljoner”. Sydsvenska dagbladet. 2009-12-31.
Bok: ”Malmö stads historia”. Första delen. 1971.

Gps: 55.6075, 13.0067