Stacks Image 255089

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Brönnestads kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok: ”Mariakyrkan i Brönnestad”. Torsten Karlsson, utvidgad av Anders Bratt.

Gps: 56.0800, 13.6981

Stacks Image 255076