Stacks Image 255089

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Brönnestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Brönnestads kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok: ”Mariakyrkan i Brönnestad”. Torsten Karlsson, utvidgad av Anders Bratt.

Gps: 56.0800, 13.6981

Stacks Image 255076