Stacks Image 255110

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Brunnby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Brunnby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift Kerstin Börjesson 2015.
Webb: Brunnby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 56.2592, 12.5736

Stacks Image 255097