Stacks Image 253787

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun
Bosjöklosters kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bosjöklosters kyrka

Producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: bosjokloster.se
Webb: Demografisk databas för södra Sverige.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8772, 13.5177

Stacks Image 253774