kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höörs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bosjöklosters kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: bosjokloster.se
Webb: Demografisk databas för södra Sverige.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8


Gps: 55.8772, 13.5177


Stacks Image 253774