Stacks Image 253811

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Borrie kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Stora Köpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Blad: ”Borrie kyrka”.

Gps: 55.4915, 13.8564

Stacks Image 253798