Stacks Image 253826

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Borlunda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Borlunda kyrka

Filmad och producera av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Borlunda kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016 Max Laserna.
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8005, 13.3222

Stacks Image 253813