kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Borlunda kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Christer Smedberg.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Borlunda kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016 Max Laserna.
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8005, 13.3222


Stacks Image 253813