Stacks Image 252115

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Björka kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Björka kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Sjöbo församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Folder: ”Björka kyrka”.

Gps: 55.6567, 13.6350

Stacks Image 252102