Stacks Image 252007

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Bjäresjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bjäresjö kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Ljunits församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Muntlig information.

Gps: 55.4622, 13.7500

Stacks Image 251994