Stacks Image 240067

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Asmundtorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Asmundtorps kyrka

Asmundtorps kyrka som uppfördes 1897 i gotisk stil är en av Skånes största landsbygdskatedraler.
Föregångaren som låg på samma plats var en ganska välbevarad romansk byggnad från tidig medeltid, som revs trots omfattande tillbyggnader så sent som på 1840-talet. Dödsdomen över den gamla kyrkan gavs av biskop Wilhelm Flensburg som vid en visitationen i Asmundtorp sommaren 1884 uppmanade församlingsborna att ”åt denna församling söka bereda ett tempel, som i varje fall kunde fylla de behov, som med ett tempel avses”. Den gamla kyrkan revs, trots att man vid rivningen i valven fann målningar från 1100-talet. Målningarna som var utförda av den så kallade Finjamästaren betecknades som ”varande utan motstycke i nordisk medeltid”.

Den nya kyrkan ritades av arkitekten Gustav Hermansson från Sundsvall, under mottot ”Kyrie eleison”, vilket betyder ”Herre, förbarma dig”. Han var en stark förespråkare av den nygotiska stilen och han utformade bland annat Gustaf Adolfs kyrka i Helsingborg och Oscarskyrkan i Stockholm i samma stil.

En del inredningsdetaljer gjordes dock av arkitekt Herman Sjöström från Lund, som också var byggkontrollant. Material till kyrkobygget hämtades huvudsakligen från Asmundtorps eget tegelbruk.

Den nya kyrkan som hade kostat 250.000 kronor att bygga, invigdes första söndagen i advent 1897 av kontraktsprosten Oskar Stenius från Svalöv.

De båda klockorna som hänger i det 66 mer höga i tornet kommer från den gamla kyrkan. Lillklockan från 1610 har gjutits av Borchard Gelgether och storklockan från 1651 av Hans Meyer, båda verksamma i Köpenhamn.

Av den första kyrkan återstår endast några medeltida inventarier som räddats över till den nya. En unik dopfunt av brons, som är ett nordtyskt arbete från 1400-talet ingår i inventarierna från den gamla kyrkan, medan triumfkrucifixet bevaras i Lund.

I vapenhuset finns en gravhäll över sockenprästen Hans Andersson, död 1611.

När kyrkan byggdes fanns det sittplatser för 720 personer, vilket var lika många som då var kyrkpliktiga i församlingen. Nu är antalet sittplatser reducerade för att ge plats åt andra aktiviteter.

På altaruppsatsen står skulpturen Den Uppståndne Kristus efter den dansk-isländske bildkonstnären Bertel Thorvaldsens förebild, här kopierad av den danske bildhuggaren Vilhelm Bissen.

Predikstolen är ritad av arkitekt Henrik Sjöström. Sniderierna på predikstolen är utförda av snickare Th. Nyman från Landskrona och föreställer Kristus, Moses och de fyra evangelisterna.

Dopfunten är den enda medeltida bronsfunten som finns bevarad i Skåne. En liknande funt finns till exempel i Mariakyrkan i L
übeck, skapad av bronsgjutaren Johannes Apengeter på 1400-talet.

De flesta glasmålningarna är skapade och levererade av Reinhold Callmander vid Svenska Glasmåleriaktiebolaget i Göteborg. De visar olika motiv i Nya Testamentet såsom Betlehem, Bergspredikan, Kristus i Getsemane och evangelisterna med sina respektive symboler.

Ljuskronan närmast altaret har hängt i gamla kyrkan. De övriga är efterbildningar. De moderna ljusramperna i koret kommer från Danmark.

Den ursprungliga orgeln byggdes 1897 av Åkerman & Lund i Stockholm. Den ersattes 1974 av en ny utförd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund, som är inbyggd bakom den gamla fasaden.
Stacks Image 240098