kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Anderslövs kyrka


Anderslövs kyrka, som förmodligen är byggd på en gammal offer- och begravningsplats, byggdes på 1100-talet och är till vissa delar i utseendet i stort sett oförändrad. Till exempel är långhus och kor är från den tiden. Bara de norra och södra tillbyggnaderna är från 1700- och 1800-talet.

Under 1200 talet tillkom ett kyrktorn som på 1500 byggdes om och fick nuvarande uppbyggnad. I tornet hänger två klockor. Storklocka är tillverkad 1869 av O L Lindahls gjuter i Öslöv, gjuten av materialet från en äldre klocka som förstördes i ett åsknedslag. Även den lilla klockan är tillverka samma år av samma gjuteri, enligt en inskription till minne av handlaren i Malmö Nils Åberg.

Årtalet 1871 över ingången till kyrkan anger alltså inte byggåret, utan berättar om det år då kyrkan fick ett nytt torn. Det ursprungliga tornet brann ner efter ett åsknedslag en sommardag 1869. Vid branden brann spiran ner och klockorna smälte. När det nya tornet stod klart två år senare var det, med benäget tillstånd av kungen, ännu högre än tidigare.

Högt uppe på den östra väggen ser vi ett manshuvud från 1100-talet, och kyrkan pryds också utvändigt av kvaderstenar från byggtiden.

Valvmålningarna i kyrkan tror man är skapade av den så kallade Snårestadsmästaren i mitten av 1300-talet, och skildrar i östra långhuset Yttersta domen och i korvalvet Jesu barndomshistoria. Här ser vi ett Majestas Domini-motiv. Kristus sittande som världshärskare på regnbågen.
Snårestadsmästaren har fått sitt namn efter nu försvunna kalkmålningar som återfanns i Snårestads kyrka, men mästarens riktiga namn känner vi inte. Det kan lika gärna ha varit en verkstad, alltså ett arbetslag, som var verksamma i Skåne och i Danmark.
De medeltida valvmålningarna togs fram och restaureras 1930 i samband med en omfattande renovering av kyrkan, under ledning av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin.

Predikstolen i ek gjordes i början av 1600-talet av skulptören Jacob Kremberg. Här ser vi figurer föreställande Matteus, Marcus, Lucas och Johannes samt en äldre man med ängel som troligen är Petrus. De fyra speglarna har bibliska motiv föreställande Jesu födelse, korsfästelsen, uppståndelsen och himmelsfärden.

Träreliefen som är upphängt i korvalvet tillhörde också ursprungligen predikstolen och har varit placerat på den sida som nu vetter mot muren.

På norra väggen hänger vad som har varit ett överstycke till en predikstolsdörr, också den skapad av Johan kremberg.
I den stora ovalen gestaltas "kopparormen i öknen", med sju personer utskurna i högrelief, varav fem av dem är nakna och anfäktade av ormar. Skulpturen ovantill föreställer Justitia med svärd och våg.

Altaruppsatsen är ritad i slutet av 1800-talet av arkitekten Henrik Sjöström och tillkom vid restaureringen 1891.

Dopfunten i cement är också från 1891, och har ett mässingsfat från samma tid.

Takkronan i korsarmen är en barockkrona från 1600-talet skänkt av arvingarna till professor Anna Stjernberg, medan de två övriga i långhuset är kopior av denna krona utförd på 1900-talet.

På orgelläktaren hänger ett äldre altaröverstycke från 1654.

Orgeln är byggd 1951 av Olof Hammarberg, Göteborg, och har en fasad ritad samma år av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe. Även kyrkans första orgel som kom på plats 1867 var byggd i Göteborg.