Stacks Image 286942

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sölvesborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Listerkyrkan Hällevik

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0160,14.6939

Stacks Image 286931