Stacks Image 289703

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Möllebackskyrkan Karlskrona

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: EFS
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1628,15.5833

Stacks Image 289692