kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlshamn kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Mörrums kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Mörrums-Elleholms församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: "Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium Blekinge band II" 1941.

Gps: 56.1933, 14.7503