Stacks Image 289761

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun
Mörrums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Mörrums kyrka

Filad och producerad 2012 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Mörrums-Elleholms församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: "Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium Blekinge band II" 1941.

Gps: 56.1933, 14.7503

Stacks Image 289777