Stacks Image 241337

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun
Elleholms kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Elleholms kyrka

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Jonna Stewénius & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Pdf: ”Värdebedömning Elleholms kyrka”. Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Mörrums-Elleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.1629, 14.7507

Stacks Image 241326