Stacks Image 271893

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun
Svängsta kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Svängsta kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Asarums pastorat
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Skriftlig sammanställning: ”Svängsta Församlingshem och Kyrka” Ingrid Hallberg. År 2009.

Gps: 56.2586, 14.7742

Stacks Image 271884