Stacks Image 286966

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun
Listerby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Listerby kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.1966, 15.4021

Stacks Image 286955