Stacks Image 242491

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Wämö kapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1799,15.6024

Stacks Image 242482