Stacks Image 242491

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Wämö kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Wämö kapell

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1799,15.6024

Stacks Image 242482